antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· prawdopodobnie kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Bunias orientalis L.

rukiewnik wschodni
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
09.06.2006, okolice Tych; copyright © by Antoni Mielnikow
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)

cechy charakterystyczne

Bunias erucago potencjalnie może być do nas zawlekany z południa Europy. Ma dłuższe płatki (7)8-13mm długości. Owoce razem z dzióbkiem 10-12mm długości, podłużnie 4-graniaste, na krawędziach przeważnie z nieregularnym oskrzydleniem, ±nagle zwężone w cienki ±prosty dzióbek (3)4-5mm długości. Szypułki owoców (12)15-35(40)mm długości, zwykle ±prostopadle odstające.
Roślina jednoroczna, dwuletnia albo wieloletnia. Łodyga 25-120(170)cm wysokości, w górze bogato rozgałęziona; z rozproszonymi brodawkowatymi czerwonawymi gruczołkami, poza tym prawie naga, z nielicznymi, przeważnie prostymi, włoskami.

space

Działki (2)3-4mm długości. Płatki (4)5-8mm długości, cytrynowożółte.

space

Kwitnienie maj-sierpień.

występowanie

Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
wystepowanie
o mapie występowania
Najróżniejsze siedliska, przeważnie o charakterze ruderalnym, ale też i chwast polny, na przydrożach, łąkach. Na glebach różnego rodzaju, suchych i wilgotnych, zasobnych w azot.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny w skali kraju; prawdopodobnie kenofit; pochodzenie: Europa południowo-zachodnia i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1858r.]

Kategoria inwazyjności III (wysoka) 14pkt.: gatunek występuje na niewielu stanowiskach ale masowo lub jest rozproszony na wielu stanowiskach z niewielką liczebnością osobników ale znany jest jego silnie negatywny wpływ na rodzimą florę, naturalne zbiorowiska i/lub stanowi zagrożenie ekonomiczne i społeczne
- zagrożenia: ekologiczne (bardzo istotne), ekonomiczne (bardzo istotne), społeczne (bardzo istotne)
- zasięg krajowy (występuje na przeważającym obszarze Polski)
- populacje: występują na przeważającym obszarze Polski, przeważnie z dużą liczbą osobników lub w dużych skupieniach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: głównie antropogeniczne ale z możliwością wejścia w częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 6210 — murawy kserotermiczne (Cl.Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z ważnymi stanowiskami storczyków
· 6510 — niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (All.Arrhenatherion elatioris)

znalezisko 20060609.2.am - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); okolice Tych
5f · 20060609.2.am
leg. Antoni Mielnikow
/okolice Tych/
znalezisko 00010000.08_10a.jmak - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); ok. Sigmaringen, Niemcy
11f · 00010000.08_10a.jmak
leg. Jarosław Makowski
/ok. Sigmaringen, Niemcy/
znalezisko 20090405.2.pkob - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni); ok. Górzyna, woj. lubuskie
2f · 20090405.2.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/
znalezisko 00010000.B45.bl - Bunias orientalis (rukiewnik wschodni)
7f · 00010000.B45.bl
leg. Barbara Łotocka

Bunias erucago

takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]
Bunias erucago
Bunias erucago potencjalnie może być do nas zawlekany z południa Europy.

space

Ma dłuższe płatki (7)8-13mm długości.

space

Szypułki owoców (12)15-35(40)mm długości, zwykle ±prostopadle odstające.

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.46 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.148 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.263 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.184+182k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.162 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.75 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1154 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.154 [11]
· Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.235+t20 [85.8]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.135+135i+11+396 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.325 [150.1]
· http://www.iop.krakow.pl/ias/gatunki/64
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.235 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.02.2017 · powstała/was created 15.03.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Bunias_orientalis.htm"> Bunias orientalis (rukiewnik wschodni) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>