antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Neslia paniculata (L.) Desv.

ożędka groniasta
Vogelia paniculata (L.) Hornem.
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
03.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, 15-50(80)cm wysokości. Krótko owłosiona włoskami gwiazdkowatymi i prostymi.

space

Kwiaty drobne. Działki 1.5-2mm długości. Płatki 2-2.5mm długości, złocistożółte.

space

Kwitnienie (kwiecień)maj-lipiec(sierpień).

space

Rzadko zawlekana jest ożędka kończysta (Neslia apiculata) (syn. Neslia paniculata ssp. thracica (Velen.) Bornm.). Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego i Azji południowo-zachodniej. Jej owoce są dłuższe niż szersze, ku nasadzie stopniowo zwężające się w krótki ale wyraźny gynofor. Wyrostek na szczycie owocu po opadnięciu szyjki słupka jest wyraźny, do 0.5mm długości, powierzchnia z czterema podłużnymi żebrami, co nadaje owocu wygląd zaokrąglony czterograniasty.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Chwast pól uprawnych, zwłaszcza zbóż ozimych i w okopowych, przydroża, tereny ruderalne. Na glebach żyznych, gliniastych lub ilastych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.166 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.241 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.278 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.196+181k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.177 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.75 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1097 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.174 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.51 [81]
· Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.602+t20 [85.8]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.142+142i+392 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.381 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.235 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.02.2017 · powstała/was created 13.12.2005

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Neslia_paniculata.htm"> Neslia paniculata (ożędka groniasta) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>