antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Neslia paniculata (L.) Desv.

ożędka groniasta
Vogelia paniculata (L.) Hornem.
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
03.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, 15-50(80)cm wysokości. Krótko owłosiona włoskami gwiazdkowatymi i prostymi.

space

Kwiaty drobne. Działki 1.5-2mm długości. Płatki 2-2.5mm długości, złocistożółte.

space

Kwitnienie (kwiecień)maj-lipiec(sierpień).

space

Rzadko zawlekana jest ożędka kończysta (Neslia apiculata) (syn. Neslia paniculata ssp. thracica (Velen.) Bornm.). Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego i Azji południowo-zachodniej. Jej owoce są dłuższe niż szersze, ku nasadzie stopniowo zwężające się w krótki ale wyraźny gynofor. Wyrostek na szczycie owocu po opadnięciu szyjki słupka jest wyraźny, do 0.5mm długości, powierzchnia z czterema podłużnymi żebrami, co nadaje owocu wygląd zaokrąglony czterograniasty.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Chwast pól uprawnych, zwłaszcza zbóż ozimych i w okopowych, przydroża, tereny ruderalne. Na glebach żyznych, gliniastych lub ilastych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080519.1.jkr - Neslia paniculata (ożędka groniasta); Jura Krak.-Częst.
080519-1
leg. Jerzy Kruk
/Jura Krak.-Częst./ #2
znalezisko 20180711.1.arys - Neslia paniculata (ożędka groniasta); P. Piska; 0.2 km na NW od m. Mostek gm Piecki
180711-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska; 0.2 km na NW od m. Mostek gm Piecki/ #3
znalezisko 20050703.7.mr - Neslia paniculata (ożędka groniasta); Suwalszczyzna
050703-7
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2