efemerofit [24][234]

Myagrum perfoliatum L.

reż krowia
Myagrum perfoliatum (reż krowia)
18.07.2013, OB Berlin (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski XL
Myagrum perfoliatum (reż krowia)
01.05.2009, Kamenjak (Chorwacja); copyright © by Paweł Kalinowski XL

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, naga, sino owoszczona, 20-45(70)cm wysokości; z gęstą różyczką liściową w nasadzie.

Wszystkie liście niepodzielone, łodygowe strzałkowatą, uszkowatą nasadą obejmujące łodygę.

space

Owoce odwrotniegruszkowate z jednym nasionem, 3mm długim, u góry z dwoma pustymi komorami.

Kwitnienie czerwiec-lipiec.

występowanie

Gatunek sporadycznie zawlekany na terenach ruderalnych. Północna granica naturalnego zasięgu przebiega na Węgrzech; gatunek śródziemnomorski, występuje też w Azji Mniejszej.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa południowa i Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XIX/XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych