fot. pk-Myagrum_perfoliatum_2_OB_Berlin_D_07._13 (1368×1840) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Myagrum perfoliatum (reż krowia)

on This page when logged in
you will see 8.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.07.2013, OB Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski
« Brassicaceae - nie łuszczyny

« Myagrum perfoliatum (reż krowia)