antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch.

wronóg grzebieniasty
Coronopus procumbens Gilib. · Coronopus ruellii All.
Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)

15.06.2010, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski XL

Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)

cechy charakterystyczne

Wronóg podwójny (Coronopus didymus) jest gatunkiem południowoamerykańskim rzadko zawlekanym. Owoce są krótsze od szypułek, w zarysie poprzecznie eliptyczne, wykrojone z góry i z dołu, ok. 1.5mm długości i 2.2-3mm szerokości, w wycięciu ledwo widoczna (do 0.2mm długości) szyjka słupka, powierzchnia bez ząbkowanym listewek. Płatki krótsze od działek. Kwiaty krótsze od szypułek.
Rośliny jednoroczne lub dwuletnie, nagie. Łodygi (5)10-30(35)cm długości, zwykle pokładające się i przylegające do ziemi.

space

Kwiatostan silnie skrócony, szypułki kwiatów krótsze od kwiatów, gęste (8)10-25(35)-kwiatowe. Kwiaty drobne. Działki ok. 1mm długości. Płatki 1.2-1.8mm długości, białe.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Drogi polne, zruderalizowane trawniki, na glebach ciężkich, aż ilastych, żyznych, suchych ale i okresowo podmokłych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

znalezisko 20100615.3.pk - Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty); Szczeglacin

4f · 20100615.3.pk
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/

znalezisko 19930804.KRAM113078.jkr - Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty); Warszawa, Powązki

2f · 19930804.KRAM113078.jkr
leg.  
/Warszawa, Powązki/

znalezisko 19570607.KRAM442017.jkr - Coronopus squamatus (wronóg grzebieniasty)

4f · 19570607.KRAM442017.jkr
leg. A. Jasiewicz