fot. jmak-Cakile-martima-Scop.u07.14 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cakile maritima ssp. baltica (rukwiel nadmorska bałtycka)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski