⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Brassicaceae - owoce krępe]
  
łuszczynki nagie (↓nie)
  
    
łuszczynki z 4-6(8) nieoskrzydlonymi nasionami w każdej komorze (↓nie)
Alyssum linifolium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Liście łodygowe równowąskie.
  Dawniej zawleczona w Warszawie.
    
    
łuszczynki z 2 wąsko oskrzydlonymi nasionami w każdej komorze (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Liście łodygowe szersze, równowąsko-lancetowate do lancetowatych.
    
      
liście różyczkowe duże, znacznie większe od łodygowych (↓nie)
Alyssum saxatile
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Płatki złotożółte, 3-6mm długości
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
wystepowanie
smagliczka Arduina · (potocznie: smagliczka górska, złotka skalna) · syn. Alysum arduini · Aurinia saxatilis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiana bylina ozdobna.
      
      
liście różyczkowe małe, podobne do łodygowych (↑nie)
Alyssum turkestanicum (smagliczka drobna)
XL
Alyssum turkestanicum (smagliczka drobna)
Alyssum turkestanicum (smagliczka drobna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Płatki bladożółte, 2-3mm długości.
Alyssum turkestanicum (smagliczka drobna)
wystepowanie
smagliczka stepowa · syn. Alyssum desertorum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaszczyste miejsca na Podlasiu.
      
  
łuszczynki gwiazdkowato owłosione (↑nie)
  
    
działki zachowują się na dojrzałych łuszczynach (↓nie)
Alyssum alyssoides (smagliczka kielichowata)
Alyssum alyssoides (smagliczka kielichowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kont ...
· Dzióbek łuszczyny 0.3-0.5(0.6)mm długości, szypułka 2.5-5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
Alyssum alyssoides (smagliczka kielichowata)
wystepowanie
syn. Alyssum calycinum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Trawiaste, nasłonecznione stanowiska, pobocza dróg, miedze, tereny ruderalne, rzadko jako chwast upraw, na nasypach kolejowych, zboczach, w kamieniołomach, na skałach, w miejscach suchych, bez zwartej roślinności. Przeważnie na glebach silnie wysychających, stosunkowo ubogich, zasadowych, o niskiej zawartości próchnicy, skalistych, kamienistych, piaszczystych i ubitych.
    
    
działki zaraz po kwitnięciu opadają (↑nie)
Alyssum montanum
Alyssum montanum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Dzióbek łuszczyny (1)2-3.5mm długości, szypułka 5-8mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Alyssum montanum (smagliczka pagórkowa)
wystepowanie
smagliczka piaskowa · (potocznie: smagliczka górska) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zbocza i widne bory sosnowe.