takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Alyssum murale Waldst. et Kit.

smagliczka murowa
na stronie — wymagania i uprawa

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 60 cm · kwitnienie: 5-6

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe