takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alyssum alyssoides (L.) L.

smagliczka kielichowata
Alyssum calycinum L.
na stronie — występowanie · znaleziska