atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Draba muralis L. [🔉 dra·ba *]

głodek murowy
Draba muralis (głodek murowy)
21.04.1939 copyright © by Jerzy Kruk XL
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
Draba muralis (głodek murowy)
Draba muralis (głodek murowy)
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
XL
Draba muralis (głodek murowy)
Draba muralis (głodek murowy)
Draba muralis (głodek murowy)
XL

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Draba muralis (głodek murowy)
Roślina jednoroczna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: Europa południowa, Azja zachodnia, Afryka północna i zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections