atlas-roslin.pl

Lepidium densiflorum Schrad. [🔉 le·pi·di·um *]

pieprzyca gęstokwiatowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidum densiflorum
szczyt kwiatostanu; stanowisko ruderalne
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
XL
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
XL
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lepidium (pieprzyca)kl 4036
Gatunek bardzo zmienny, w szczególności dotyczy to wielkości i kształtu owoców.
Stosunkowo często spotyka się egzemplarze nierozgałęzione, z luźnym owocostanem i ± całobrzegimi górnymi liśćmi, poza tym o cechach gatunku. Są one czasem ujmowane jako Lepidium neglectum Thell. (pieprzyca zaniedbana). Zasadność wyodrębniania tego taksonu jest poddawana w wątpliwość [71.3s192].
Roślina jednoroczna, rzadziej dwuletnia, bez nieprzyjemnego zapachu. Korzeń cienki, wrzecionowaty do nitkowatego, jasny. Łodyga (7)15-30(50)cm wysokości, zwykle w górze rozgałęziająca się; cała gęsto owłosiona, włoski odstające, bardzo krótkie, walcowate, tępe, podobne do brodawek, na szypułkach kwiatów i owoców podobne, proste i odstające lub nieco sierpowato zakrzywione.

space

Kwiaty bardzo drobne. Działki jajowate, biało błoniasto obrzeżone, od strony kwiatostanu długo szczeciniasto owłosione, w górze fioletowo nabiegłe. Płatki szczątkowe, podługowato równowąskie, o ok. 1/3 krótsze od działek, w pierwszych kwiatach podobnej długości, czasem brak. Pręciki dwa, wewnętrzne.

space

Łuszczyny odwrotnie jajowate rzadziej do prawie okrągłych, płaskie, (2.2)2.5-3.5(4)mm długości i 2-3mm szerokości, nagie, wąsko oskrzydlone, skrzydełka przy wcięciu zaokrąglone, wcięcie wąskie i stosunkowo głębokie, jego brzegi pod kątem ostrym. Szyjka słupka bardzo krótka, znamię niemal siedzące. Obramowanie przegrody łuszczyny w nasadzie wyraźnie szersze od szypuły.

space

Kwitnienie maj-lipiec(wrzesień).

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Tereny kolejowe, ruderalne, przydroża, składowiska żwiru, piaskownie.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1888r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#11
jmak.253
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/
#1
konrad_kaczmarek.200327-2
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/siewki/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.192 [71.3]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.262 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.283 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.199 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.184 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.59 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1040b [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.181 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.401 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.234 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji