Pędy nagie lub z włoskami prostymi, jednokomórkowymi.
Działki skośnie odstające, tylko nieco wydęte. Płatki zwykle białe, rzadziej żółtawe lub brak.
Łuszczyna wąskoprzegrodowa (spłaszczona poprzecznie do przegrody), okrągła, eliptyczna, jajowata lub nerkowata; może być na szczycie oskrzydlona i z wycięciem lub nieoskrzydlona i bez wycięcia. Nasiona dwa, po jednym w każdej komorze, śluzowaciejące.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Brassicaceae - owoce krępe]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) łuszczyny niesymetrycznie spłaszczone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· Szyjka słupka na dojrzałych owocach długa, (0.4)0.5-1mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
  
    
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
(p) jednoroczna z jednym pędem (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Wolna część szyjki słupka (0.4)0.5mm długości, u dojrzałych owoców tak długa lub nieco dłuższa od wcięcia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Lepidium campestre (pieprzyca polna)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Przydroża, tereny kolejowe, miedze, tereny ruderalne, rzadziej na poddanych antropopresji siedliskach półnaturalnych trawiastych lub ziołoroślach.
    
    
(p) byliny z kilkoma pędami, rzadko zawlekany(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Wolna część szyjki słupka 0.7-1mm długości; u dojrzałych owoców wyraźnie dłuższa od wcięcia.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
Lepidium heterophyllum
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek z rejonu śródziemnomorskiego. Rzadko zawlekany.
    
  
(p) łuszczyny symetrycznie spłaszczone(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Szyjka słupka na dojrzałych owocach krótka, do 0.4mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
  
    
(p) górne liście obejmują nasadą łodygę (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
· Płatki jasnożółte.
Lepidium perfoliatum
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Rzadko zawlekany gatunek z Europy południowej, wschodniej i Azji Centralnej.
    
    
(p) górne liście nie obejmują nasadą łodygi(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Płatki białe lub zielonawe albo brak.
    
      
Lepidium latifolium (pieprzyca szerokolistna)
XL
Lepidium latifolium (pieprzyca szerokolistna)
(p) kwiatostan bogaty, wiechowaty (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Łuszczyny 2-3×krótsze od szypułek, dęte i tylko trochę prostopadle do przegrody spłaszczone, nieoskrzydlone, z niewyraźnym kilem, na szczycie bez wcięcia, przynajmniej młode miękko owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
  U nas sporadycznie zawlekana. Była też rzadko uprawiana jako ostre w smaku warzywo przyprawowe.
      
      
(p) kwiaty w pojedynczych gronach(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Łuszczyny dłuższe lub co najwyżej o 1.5× krótsze od szypułek, płaskie, przynajmniej w górze oskrzydlone, wykrojone, nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
      
        
Lepidium sativum (pieprzyca siewna)
XL
Lepidium sativum (pieprzyca siewna)
Lepidium sativum (pieprzyca siewna)
(p) łuszczyny 5-6mm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Szypułki nagie, ±wzniesione i przylegające do łodygi lub odstające co najwyżej pod kątem 20-30°.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Lepidium sativum (pieprzyca siewna)
rzeżucha ogrodowa · (potocznie: rzeżucha) · takson uprawiany
  Uprawiana jako "rzeżucha" dla liści o ostrym smaku i przyjemnym aromacie. Przejściowo dziczejąca na terenach ruderalnych.
        
        
(p) łuszczyny 2-4mm długości(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Szypułki krótko owłosione, odchodzące prostopadle lub pod kątem przynajmniej 45°.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna ...
        
          
Lepidium virginicum (pieprzyca wirgińska)
Lepidium virginicum (pieprzyca wirgińska)
Lepidium virginicum (pieprzyca wirgińska)
(p) płatki dłuższe od działek (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Włoski na łodydze szpiczaste, sierpowato zakrzywione, na brzegu liści cienkie, szpiczaste, także sierpowato zagięte, całe lub przynajmniej końcem do brzegu liścia ±przylegające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Lepidium virginicum (pieprzyca wirgińska)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Tereny kolejowe i ruderalne.
          
          
(p) płatki krótsze od działek lub brak(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· Włoski na łodydze proste, odstające, na brzegu liścia nie sierpowato przyległe lub łodyga i liście nagie (Lepidium africanum).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
          
            
Lepidium ruderale (pieprzyca gruzowa)
Lepidium ruderale (pieprzyca gruzowa)
Lepidium ruderale
(p) szypułki dłuższe od owoców (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Oskrzydlenie łuszczyny widoczne tylko przy wcięciu, tępo szpiczaste; obramowanie przegrody w nasadzie ±tak szerokie jak szypuła.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
Lepidium ruderale (pieprzyca gruzowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Przydroża, tereny kolejowe, ruderalne. Na glebach wysychających, żyznych, czasem zasolonych, zwięzłych.
            
            
(p) szypułki krótsze od owoców(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Oskrzydlenie łuszczyny w górnej połowie widoczne, przy wcięciu zaokrąglone, obramowanie przegrody w nasadzie szersze od szypuły (jeśli ±takie same to łodygi nagie).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnosty ...
            
              
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
(p) łodyga gęsto owłosiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
· Łuszczyny przynajmniej 2mm szerokości; obramowanie przegrody w nasadzie wyraźnie szersze od szypuły.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
Lepidium densiflorum (pieprzyca gęstokwiatowa)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Tereny kolejowe, ruderalne, przydroża, składowiska żwiru, piaskownie.
              
              
(p) łodygi nagie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Łuszczyna do 2mm szerokości, obramowanie przegrody w nasadzie ±tak samo szerokie jak szypuła owocu.
· ta cecha diagnostyczn ...
Lepidium africanum
takson nie ujęty w czekliście 2002
  Gatunek z tropikalnych rejonów Afryki, w pełni udomowił się w Australii, gdzie jest jednym z najczęściej spotykanych gatunków tego rodzaju. W Europie rzadko zawlekany.
              
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.185 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.253 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.281 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.198+180k+182k+181k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.183 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.34+56 [86.4]
· Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.501 [85.8]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.147 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.398 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.232 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 08.02.2017 · powstała/was created 15.03.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Lepidium.htm"> Lepidium (pieprzyca) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>