antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.

chrzan pospolity
Armoracia lapathifolia Gilib. · Cochlearia armoracia L. · Nasturtium armoracia (L.) Fr.
na stronie — występowanie · znaleziska
Armoracia rusticana

jako chwast; copyright © by Adam Dobrzański

Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)

łuszczynki rozwijające się i płonne

Armoracia rusticana (chrzan pospolity)

nasiona w łuszczynce, zdjęta klapa owocni

występowanie

Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

znalezisko 00010000.B17.bl - Armoracia rusticana (chrzan pospolity)

6f · 00010000.B17.bl
leg. Barbara Łotocka