antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony [234]
· artykuł w „ogrodowej” części atlasu

Armoracia rusticana P.Gaertn., B.Mey. et Scherb.

chrzan pospolity
Armoracia lapathifolia Gilib. · Cochlearia armoracia L. · Nasturtium armoracia (L.) Fr.
na stronie — występowanie · znaleziska
Armoracia rusticana
jako chwast; copyright © by Adam Dobrzański
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
łuszczynki rozwijające się i płonne
Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
nasiona w łuszczynce, zdjęta klapa owocni

występowanie

Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

znalezisko 00010000.B17.bl - Armoracia rusticana (chrzan pospolity)
6f · 00010000.B17.bl
leg. Barbara Łotocka
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.86 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.186 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.270 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.189+180k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.169 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.101 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1050 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.160 [11]
· Dorywalsk, J., Adamczewski, K., 1976 — Klucz do oznaczania polnych i ogrodowych chwastów w fazie początkowego wzrostu. p.66 [81]
· Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.142 [85.8]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.346 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.227 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.01.2015 · powstała/was created 18.10.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Armoracia_rusticana.htm"> Armoracia rusticana (chrzan pospolity) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>