antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]

Camelina microcarpa Andrz.

lnicznik drobnoowocowy
Camelina microcarpa Andrz. et DC.
cechy diagnostyczne w kluczu:Camelina (lnicznik)kl 8397

występowanie

Mapa występowania dotyczy podgatunku ssp. sylvestris.
  
↓niełuszczyny do 3.5mm szerokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Łuszczyny w zarysie wąsko odwrotniejajowate do odwrotniejajowatych, (2)2.5-3.5mm szerokości i (nie licząc dzióbka) 4-5.5mm długości. Szybko dojrzewają i otwierają się.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
  Rzadki efemerofit terenów ruderalnych.
  
  
↑nie łuszczyny ponad 3.5mm szerokości
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
Camelina microcarpa (lnicznik drobnoowocowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· Łuszczyny w zarysie odwrotniejajowate do okrągło odwrotniejajowatych, 3.5-4.5(5)mm szerokości i nie licząc dzióbka (5)5.5-7(7.5)mm długości. Długo dojrzewają i trudno pękają.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
  Występuje na terenach ruderalnych, kserotermicznych terenach trawiastych i jako chwast upraw.