antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Camelina sativa (L.) Crantz

lnicznik siewny lnianka siewna
na stronie — występowanie · lepszy rydz niż nic
Camelina sativa
kwiatostany; copyright © by Robert Kiedrowski
Camelina sativa
łuszczynki
Camelina sativa
kwitnące rośliny
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Camelina (lnicznik)]
  
rośliny nagie lub z rozproszonymi, przeważnie ±przylegającymi włoskami rozgałęzionymi (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Owocostan (7)10-20(25)cm długości. Łuszczynki przeważnie wąsko gruszkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
  ssp. sativa
  
  
rośliny gęsto ±odstająco owłosione włoskami pojedynczymi i rozgałęzionymi (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Owocostan (7)11-25(35)cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
  ssp. zingeri Mirek ≡ C. s. ssp. pilosa (DC.) N. Zinger p.p.
  

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Dawna uprawiana na lekkich glebach roślina oleista. Obecnie jako chwast w uprawach.

Roślina jednoroczna lub dwuletnia.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Eurazja, Azja zachodnia [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

lepszy rydz niż nic

To znane przysłowie odnosi się nie do grzyba (w takim kontekście zresztą nie ma większego sensu bo rydz to grzyb wysoko ceniony) ale właśnie do lnicznika siewnego (Camelina sativa).

space

Przysłowie nawiązuje do niewielkich wymagań uprawowych lnicznika, są one znacznie niższe niż w przypadku rzepaku, zwłaszcza odnośnie gleby i długości okresu wegetacji, co umożliwia uprawę w wyższych położeniach nad poziomem morza. Lnianka dawała plon nawet tam, gdzie nie można było liczyć na zysk z innych upraw.

space