efemerofit [24][234]

Camelina microcarpa Andrz. ssp. microcarpa

lnicznik drobnoowocowy typowy
na stronie — występowanie