fot. pk-Camelina_rumelica_1b_Simeonovo_Bakadzhicite_BG_05.15 (419×618) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Camelina rumelica (lnicznik rumelijski)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2015, Simeonovo (Bakadzhicite, Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski