antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz

rukwiślad francuski

występowanie

Roślina jednoroczna lub dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1936r. ]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20180812.1.wkaczmarski - Erucastrum gallicum (rukwiślad francuski); 4 km na S od Radomska
180812-1
leg. Wojciech Kaczmarski
/4 km na S od Radomska/ #4