antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz

rukwiślad francuski
na stronie — występowanie
Erucastrum gallicum (rukwiślad francuski)
08.2011, OB Kopenhaga; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Erucastrum gallicum (rukwiślad francuski)

występowanie

Roślina jednoroczna lub dwuletnia.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1936r. ]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.223 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.286 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.286 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.203+179k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.186 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.42 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1064a [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.186 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.411 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.222 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 08.03.2015 · powstała/was created 16.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Erucastrum_gallicum.htm"> Erucastrum gallicum (rukwiślad francuski) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>