Nasturtium officinale · rukiew wodna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.214)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
- roślina zimotrwała, liście nie przebarwiają się w zimie,
- łuszczyny na szypułkach dł. 7-12 mm,
- łuszczyny dł. 11-19 mm i śr. 1,9-2,7 mm,
- nasiona ustawione w dwóch rzędach z każdej strony łuszczyny,
- nasiona o wyraźnej siatkowatej skulpturze o 25-50 polach z każdej strony nasienia,

Nasturtium microphyllum · rukiew drobnolistna

takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
ochrona ścisła (1.238); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
- roślina zimotrwała, liście przybierają w zimie zabarwienie purpurowobrunatne,
- łuszczyny na szypułkach dł. 15-25 mm, (dłuższe niż u rukwi wodnej)
- łuszczyny dł. 16-25 mm i śr. 1,3-1,8 mm, (dłuższe i węższe niż u rukiew wodna (Nasturtium officinale))
- nasiona ustawione w jednym rzędzie z każdej strony łuszczyny,
- nasiona o drobnej siatkowatej skulpturze, o ponad 100 polach z każdej strony nasienia,
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.89 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.187 [16.4II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.189+177k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.166 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.35+102 [86.4]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.345 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.207 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 16.12.2014 · powstała/was created 16.12.2014

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Nasturtium-rukiew.htm"> Nasturtium (rukiew) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>