atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Malvidae » Ord. Brassicales » Fam. Brassicaceae »

Nasturtium [🔉 nas·tur·ti·um]

rukiew
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
  
↓nienasiona o drobnej siatkowatej skulpturze, o ponad 100 polach z każdej strony nasienia
Nasturtium microphyllum
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
nasiono, widoczne jest więcej niż 50 pól (areoli) na jednej stronie
Nasturtium microphyllum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
· łuszczyny na szypułkach dł. 15 – 25 mm, (dłuższe niż u rukwi wodnej), długości 16 – 25 mm i średnicy 1.3 – 1.8 mm, (dłuższe i węższe niż u rukwi wodnej (Nasturtium officinale))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  
  
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
porównanie nasion: rukiew wodna (Nasturtium officinale) (z lewej) i rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum) (z prawej), widoczna różnica w wielkości i ilości pól na ich powierzchni
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· łuszczyny na szypułkach długości 7 – 12 mm; łuszczyny długości 11 – 19 mm i szerokości 1.9 – 2.7mm
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, op ...
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony