Nasturtium officinale · rukiew wodna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.214)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
- roślina zimotrwała, liście nie przebarwiają się w zimie,
- łuszczyny na szypułkach dł. 7-12 mm,
- łuszczyny dł. 11-19 mm i śr. 1,9-2,7 mm,
- nasiona ustawione w dwóch rzędach z każdej strony łuszczyny,
- nasiona o wyraźnej siatkowatej skulpturze o 25-50 polach z każdej strony nasienia,

Nasturtium microphyllum · rukiew drobnolistna

takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
ochrona ścisła (1.238); b/wył. gosp. (§8.1)
Czerwona Księga — VU–narażony
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
- roślina zimotrwała, liście przybierają w zimie zabarwienie purpurowobrunatne,
- łuszczyny na szypułkach dł. 15-25 mm, (dłuższe niż u rukwi wodnej)
- łuszczyny dł. 16-25 mm i śr. 1,3-1,8 mm, (dłuższe i węższe niż u rukiew wodna (Nasturtium officinale))
- nasiona ustawione w jednym rzędzie z każdej strony łuszczyny,
- nasiona o drobnej siatkowatej skulpturze, o ponad 100 polach z każdej strony nasienia,