takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.214)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Nasturtium officinale R. Br.

rukiew wodna
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
10.11.2007, Zesławice, Kraków-Nowa Huta ; copyright © by Jerzy Kruk
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
nasiona o wyraźnej siatkowatej skulpturze o 25-50 polach z każdej strony nasienia
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
nasiono, widoczne jest mniej niż 50 pól na powierzchni endokarpu
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
nasiono, widoczne jest mniej niż 50 pól na powierzchni endokarpu
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
nasiona
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
porównanie nasion: rukiew wodna (Nasturtium officinale) (z lewej) i rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum) (z prawej), widoczna różnica w wielkości i ilości pól na ich powierzchni

cechy charakterystyczne

- roślina zimotrwała, liście nie przebarwiają się w zimie,
- łuszczyny na szypułkach dł. 7-12 mm,
- łuszczyny dł. 11-19 mm i śr. 1,9-2,7 mm,
- nasiona ustawione w dwóch rzędach z każdej strony łuszczyny,
- nasiona o wyraźnej siatkowatej skulpturze o 25-50 polach z każdej strony nasienia,

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.214 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

znalezisko 20071110.1.jkr - Nasturtium officinale (rukiew wodna); Zesławice, Kraków-Nowa Huta
13f · 20071110.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Zesławice, Kraków-Nowa Huta /
znalezisko 20090716.2.pkob - Nasturtium officinale (rukiew wodna); ok. Jasienia, woj. lubuskie
4f · 20090716.2.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. Jasienia, woj. lubuskie/
znalezisko 20101121.1.jkr - Nasturtium officinale (rukiew wodna); Zesławice, Kraków-Nowa Huta
2f · 20101121.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Zesławice, Kraków-Nowa Huta/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.89 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.191 [16.4II]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.189 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.166 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.102 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.1072 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.161 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.346 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.207 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 16.12.2014 · powstała/was created 27.06.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Nasturtium_officinale.htm"> Nasturtium officinale (rukiew wodna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>