takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.214)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Nasturtium officinale R. Br.

rukiew wodna
Nasturtium officinale (rukiew wodna)

10.11.2007, Zesławice, Kraków-Nowa Huta ; copyright © by Jerzy Kruk

Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)

nasiona o wyraźnej siatkowatej skulpturze o 25-50 polach z każdej strony nasienia

Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
Nasturtium officinale (rukiew wodna)

nasiono, widoczne jest mniej niż 50 pól na powierzchni endokarpu

Nasturtium officinale (rukiew wodna)

nasiono, widoczne jest mniej niż 50 pól na powierzchni endokarpu

Nasturtium officinale (rukiew wodna)

nasiona

Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)

porównanie nasion: rukiew wodna (Nasturtium officinale) (z lewej) i rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum) (z prawej), widoczna różnica w wielkości i ilości pól na ich powierzchni

cechy charakterystyczne

- roślina zimotrwała, liście nie przebarwiają się w zimie,
- łuszczyny na szypułkach dł. 7-12 mm,
- łuszczyny dł. 11-19 mm i śr. 1,9-2,7 mm,
- nasiona ustawione w dwóch rzędach z każdej strony łuszczyny,
- nasiona o wyraźnej siatkowatej skulpturze o 25-50 polach z każdej strony nasienia,

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.214 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Nasturtium officinale (rukiew wodna)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

znalezisko 20071110.1.jkr - Nasturtium officinale (rukiew wodna); Zesławice, Kraków-Nowa Huta

13f · 20071110.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Zesławice, Kraków-Nowa Huta /

znalezisko 20090716.2.pkob - Nasturtium officinale (rukiew wodna); ok. Jasienia, woj. lubuskie

4f · 20090716.2.pkob
leg. Piotr Kobierski
/ok. Jasienia, woj. lubuskie/

znalezisko 20101121.1.jkr - Nasturtium officinale (rukiew wodna); Zesławice, Kraków-Nowa Huta

2f · 20101121.1.jkr
leg. Jerzy Kruk
/Zesławice, Kraków-Nowa Huta/