fot. SM-20030301-2-Nasturtium_microphyllum-04 (782×666) — copyright © by Michał Smoczyk
porównanie nasion: rukiew wodna (Nasturtium officinale) (z lewej) i rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum) (z prawej), widoczna różnica w wielkości i ilości pól na ich powierzchni
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.03.2003, Wrocław
copyright © by Michał Smoczyk