takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
· ochrona ścisła (1.238); b/wył. gosp. (§8.1)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb.

rukiew drobnolistna
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
24.09.2007, Kraków-Mydlniki, najliczniejsze stanowisko w Polsce ; copyright © by Jerzy Kruk
Nasturtium microphyllum
Nasturtium microphyllum
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
Nasturtium microphyllum
nasiona o drobnej siatkowatej skulpturze, o ponad 100 polach
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
nasiono, widoczne jest więcej niż 50 pól (areoli) na jednej stronie
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
nasiona z wierzchu i z boku
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
porównanie nasion: rukiew wodna (Nasturtium officinale) (z lewej) i rukiew drobnolistna (Nasturtium microphyllum) (z prawej), widoczna różnica w wielkości i ilości pól na ich powierzchni
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
szczyty pędów nad poziomem wody, widoczne pąki kwiatowe
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
szczytowe odcinki pędów nad poziomem wody, największe są szczytowe listki
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
szczytowe odcinki pędów, widoczne nieparzysto pierzaste liście
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
płat zespołu Nasturtietum microphylli Philippi 1973
Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna)
niekiedy liście jesienią przebarwiają się na purpurowo lub fioletowo (antocyjany)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Nasturtium (rukiew)kl 8422
- roślina zimotrwała, liście przybierają w zimie zabarwienie purpurowobrunatne,
- łuszczyny na szypułkach dł. 15-25 mm, (dłuższe niż u rukwi wodnej)
- łuszczyny dł. 16-25 mm i śr. 1,3-1,8 mm, (dłuższe i węższe niż u rukwi wodnej (Nasturtium officinale))
- nasiona ustawione w jednym rzędzie z każdej strony łuszczyny,
- nasiona o drobnej siatkowatej skulpturze, o ponad 100 polach z każdej strony nasienia,

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.238 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20071020.1.jkr - Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna); Kraków-Mydlniki, najliczniejsze stanowisko w Polsce
071020-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków-Mydlniki, najliczniejsze stanowisko w Polsce / #4
znalezisko 20070924.1.jkr - Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna); Kraków-Mydlniki, najliczniejsze stanowisko w Polsce
070924-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków-Mydlniki, najliczniejsze stanowisko w Polsce / #4
znalezisko 20080705.1.jkr - Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna); Kraków-Mydlniki
080705-1
leg. Jerzy Kruk
/Kraków-Mydlniki / #4
znalezisko 20030301.2.sm - Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna); Wrocław
030301-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Wrocław/ #6
znalezisko 20100904.1.sm - Nasturtium microphyllum (rukiew drobnolistna); Wzniesienia Gubińskie, Markosice
100904-1
leg. Michał Smoczyk
/Wzniesienia Gubińskie, Markosice/ #11