⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Brassicaceae - włoski rozgałęzione, kwiaty żółte]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) włoski dwuramienne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym gó ...
· Szypułki owoców wielokrotnie krótsze od łuszczyn.
  
    
(p) roczne; szypułki prawie równie grube jak łuszczyny (↓nie)
Erysimum repandum (pszonak obłączysty)
· ta cecha diag ...
· Działki (4)4.5-5.8(6.4)mm długości. Płatki korony (5.5)7.5-9(10)mm długości i 1.5-2.5(3)mm szerokości, cytrynowo żółte. Pylniki 0.8-1.4(1.6)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
  Miejsca ruderalne, pola.
    
    
(p) dwuletnie lub krótkowieczne byliny; szypułki wyraźnie cieńsze od łuszczyn (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Działki (5.5)6-8(9)mm długości. Płatki korony 8.5-15(15.5)mm długości i (1.7)2-4(4.4)mm szerokości, żółte lub blado żółte. Pylniki (1.9)2-4mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są ...
    
      
(p) liście całobrzegie lub odlegle bardzo płytko ząbkowane (↓nie)
Erysimum diffusum (pszonak siwy)
Erysimum diffusum (pszonak siwy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym ...
· Szypułki kwiatów (3)3.5-6(8)mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Erysimum diffusum (pszonak siwy)
wystepowanie
syn. Erysimum canescens · efemerofit
  Miejsca ruderalne.
      
      
(p) liście (odziomkowe i dolne łodygowe) wyraźnie zatokowato ąbkowane (↑nie)
Erysimum crepidifolium (pszonak pępawolistny)
Erysimum crepidifolium (pszonak pępawolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· Szypułki kwiatów 1.2-3.5(4.7)mm długości. Kwiaty bezwonne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
      
  
(p) włoski gwiazdkowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
  
    
(p) szypułki kwiatów 2-3× dłuższe od kielicha (↓nie)
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Pylniki 0.5-1.2mm długości. Płatki żółte, 4-5mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ele ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy)
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
  Miejsca ruderalne, chwast w uprawach, aluwia.
    
    
(p) szypułki kwiatów nie dłuższe od kielicha (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Szypułki owoców przynajmniej 5× krótsze od owoców; łukowato lub skośnie odstające od łodygi, 2-8(8.7)mm długości. Łuszczyny przylegające do osi, skośnie odstające lub odstające, 2-7cm długości.
    
      
(p) łuszczyny owłosione włoskami dwuramiennymi (↓nie)
      
        
(p) liście odziomkowe w czasie kwitnienie obecne (↓nie)
Erysimum wittmannii
Erysimum wittmannii
Erysimum wittmannii
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Liście odziomkowe zatokowato ząbkowane do pierzastosiecznych, ogonkowe, w czasie kwitnienie obecne.
· ta cecha diagnostyczna je ...
Erysimum wittmannii (pszonak Wittmanna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
(p) liście odziomkowe w czasie kwitnienia zasychające (↑nie)
Erysimum odoratum
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone n ...
· Liście odziomkowe całobrzegie lub z pofalowanym brzegiem (odlegle zatokowato ząbkowane), w czasie kwitnienia zasychające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
Erysimum odoratum (pszonak pannoński)
wystepowanie
syn. Erysimum pannonicum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne.
        
      
(p) łuszczyny owłosione włoskami 3-5-ramiennymi (↑nie)
      
        
(p) wewnętrzne działki w nasadzie wybitnie workowato rozdęte (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Płatki złotożółte, 8-10.5 (11.5-15)mm długości, w nasadzie okrągłe, złotożółe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
Erysimum hungaricum (pszonak pieniński)
pszonak węgierski · takson ten zawiera E. pieninicum i E. wahlenbergii
        
          
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
Erysimum wahlenbergii
Erysimum wahlenbergii (pszonak Wahlenberga)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
          
        
(p) wewnętrzne działki nie rozdęte workowato lub słabo rozdęte (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
· Łuszczyny 2-5.5cm długości, na kantach w dole zwykle owłosione.
        
          
(p) środkowe liście łodygowe wyraźnie zatokowato ząbkowane (↓nie)
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w ...
· Płatki (7.5)8.5-11(12)mm długości, żółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej w ...
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny)
wystepowanie
syn. Erysimum virgatum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Zarośla, brzegi rzek, murawy, miejsca ruderalne.
          
          
(p) środkowe liście łodygowe prawie całobrzegie (↑nie)
Erysimum marschallianum (pszonak sztywny)
Erysimum marschallianum (pszonak sztywny)
Erysimum marschallianum (pszonak sztywny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji at ...
· Płatki (6.5)7.2-9(9.5)mm długości, siarkowożółte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu s ...
Erysimum marschallianum (pszonak sztywny)
syn. Erysimum durum · antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Miejsca ruderalne, suche murawy.
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu