klucz · Erysimum cheiranthoides · pszonak drobnokwiatowy »1

takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Erysimum cheiranthoides
Liście niepodzielone, wąskoeliptyczne, lub podługowate, dolne na krótkich ogonkach, płytko ząbkowany, z obu stron z rozproszonymi włoskami trójramiennymi i pojedynczymi dwuramiennymi.

space

Szypułki owoców odstające pod dużym kątem, stosunkowo długie, 2-3× krótsze od łuszczyn.

space

klucz · Erysimum diffusum · pszonak siwy

Erysimum canescens
efemerofit [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
efemerofit · miejsca ruderalne, głównie na Śląsku

klucz · Erysimum marschallianum · pszonak sztywny

Erysimum durum
antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, zadomowiony [234]
bardzo rzadki; koło Dąbrowy Białostockiej · miejsca ruderalne, suche murawy

klucz · Erysimum repandum · pszonak obłączysty

efemerofit [24]
archeofit, zadomowiony, ustępujący (CR) [234]
bardzo rzadki, głównie na południu Polski · miejsca ruderalne, pola
wystepowanie
o mapie występowania
nieczęsty · zarośla, brzegi rzek, murawy, miejsca ruderalne

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 4-6

klucz · Erysimum odoratum · pszonak pannoński

Erysimum pannonicum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki, na południu Polski · murawy kserotermiczne

klucz · Erysimum wahlenbergii · pszonak Wahlenberga

antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
kenofit, lokalnie zadomowiony [234]
wystepowanie
o mapie występowania
Tatry, na wapieniach
wg niektórych autorów E. pieninicum i E. wahlenbergii są tożsame z tym gatunkiem

klucz · Erysimum wittmannii · pszonak Wittmanna

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
wystepowanie
o mapie występowania
Karpaty, na wapieniu

klucz do oznaczania

⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) włoski dwuramienne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· szypułki owoców wielokrotnie krótsze od łuszczyn
  
    
    
    
Erysimum diffusum (pszonak siwy) · notka
wystepowanie
syn. Erysimum canescens · efemerofit
    
    
    
  
(p) włoski gwiazdkowate(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
  
    
(p) szypułki kwiatów długie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· szypułki owoców stosunkowo długie (2-3× krótsze od łuszczyn), odstające od łodygi pod dużym kątem, nawet pod kątem prostym
Erysimum cheiranthoides (pszonak drobnokwiatowy) · notka
wystepowanie
takson o niepewnym statusie we florze polskiej; być może antropofit
    
    
(p) szypułki kwiatów krótkie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
· szypułki owoców wielokrotnie krótsze od owoców; łukowato lub skośnie odstające od łodygi
    
      
Erysimum odoratum (pszonak pannoński) · notka
wystepowanie
syn. Erysimum pannonicum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
Erysimum marschallianum (pszonak sztywny) · notka
syn. Erysimum durum · antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
Erysimum hieraciifolium (pszonak jastrzębcolistny) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
Erysimum wahlenbergii (pszonak Wahlenberga) · notka
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
Erysimum hungaricum (pszonak pieniński) · notka
pszonak węgierski · takson ten zawiera E. pieninicum i E. wahlenbergii
      
      
Erysimum wittmannii (pszonak Wittmanna) · notka
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.47 [71.3]
· Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.149 [16.4II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.264 [40]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.217 [3]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.184+178k [15]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.155 [11]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.163 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.31+133 [86.4]
· Komarov, V.L., Busch, N.A., 1939 — Flora URSS. T.8 p.92 [85.8]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.134+149 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.325 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 15.12.2014 · powstała/was created 20.01.2004

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Erysimum.htm"> Erysimum (pszonak) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>