atlas-roslin.pl
takson ten zawiera E. pieninicum i E. wahlenbergii [24]
· ochrona ścisła (1.214); b/wył. gosp. (§8.1)
· priorytetowy gatunek o znaczeniu wspólnotowym (2114,260)
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Erysimum hungaricum Zapał.

pszonak pieniński pszonak węgierski
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Simonk.
Erysimum Erysimum Erysimum ErysimumErysimumpszonak jastrzębcolistny (Erysimum hieraciifolium)pszonak pieniński (Erysimum pieninicum)
cechy diagnostyczne w kluczu:Erysimum (pszonak)kl 1484

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.214 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku. Na liście jako. E. hungaricus.
Wg niektórych autorów E. pieninicum i E. wahlenbergii są tożsame z tym gatunkiem.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem