Erysimum pieninicum (Zapał.) Pawł.

pszonak pieniński
na stronie — występowanie · znaleziska
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)

26.05.2012, wąwóz Sobczański (Pieniny); copyright © by Jerzy Kruk XL

Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)

26.06.2009, zamek Czorsztyn (Pieniny); copyright © by Jerzy Kruk

Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum pieninicum

pokrój

Erysimum pieninicum

kwiatostan

Erysimum pieninicum

pokrój

Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.237 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
wystepowanie
o mapie występowania
Skały wapienne w Pieninach.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — Vu – narażony.
Globalnie — Vu – narażony.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 00010000.B80.bl - Erysimum pieninicum (pszonak pieniński); ogród botaniczny

8f · 00010000.B80.bl
leg. Barbara Łotocka
/ogród botaniczny/