rośliny gór

Aconitum (tojad)
Anemone narcissifolia (zawilec narcyzowy)
Clematis alpina (powojnik alpejski)
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
Pulsatilla alba (sasanka alpejska)
Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
Trollius altissimus (pełnik alpejski)
Cerastium fontanum (rogownica źródlana)
Sagina saginoides (karmnik skalny)
Polygonum viviparum (rdest żyworodny)
Rumex alpinus (szczaw alpejski)
Myricaria germanica (września pobrzeżna)
Salix (wierzba)
niektóre gatunki
Androsace obtusifolia (naradka tępolistna)
Primula minima (pierwiosnek maleńki)
Padus petraea (czeremcha skalna)
Geum montanum (kuklik górski)
Rhodiola rosea (rożeniec górski)
Sempervivum montanum (rojnik górski)
Sedum fabaria (rozchodnik karpacki)
Sedum alpestre (rozchodnik alpejski)
Saxifraga paniculata (skalnica gronkowa)
Saxifraga bryoides (skalnica mchowata)
Saxifraga moschata (skalnica darniowa)
Saxifraga oppositifolia (skalnica naprzeciwlistna)
Gentiana asclepiadea (goryczka trojeściowa)
Gentianella (goryczuszka)
Knautia dipsacifolia (świerzbnica leśna)
Knautia kitaibelii (świerzbnica karpacka)
Scabiosa lucida (driakiew lśniąca)
Atropa bella-donna (pokrzyk wilcza jagoda)
Bartsia alpina (bartsja alpejska)
Rhinanthus alpinus (szelężnik wysokogórski)
Tozzia carpatica (tocja karpacka)
Stachys alpina (czyściec górski)
Thymus alpestris (macierzanka halna)
Petasites kablikianus (lepiężnik wyłysiały)
Adenostyles alliariae (miłosna górska)
Centaurea mollis (chaber miękkowłosy)
Cirsium helenioides (ostrożeń dwubarwny)
Cirsium erisithales (ostrożeń lepki)
Gnaphalium supinum (szarota drobna)
Gnaphalium norvegicum (szarota norweska)
Achillea sudetica (krwawnik sudecki)
Leucanthemum waldsteinii (jastrun okrągłolistny)
Erigeron acris ssp. droebachiensis (przymiotno ostre nagie)
Erigeron alpinus ssp. intermedius (przymiotno alpejskie)
Solidago alpestris (nawłoć alpejska)
Doronicum austriacum (omieg górski)
Hypochoeris uniflora (prosienicznik jednogłówkowy)
Hieracium (jastrzębiec)
liczne gatunki
Cicerbita alpina (modrzyk górski)
Crepis conyzifolia (pępawa wielkokwiatowa)
Prenanthes purpurea (przenęt purpurowy)
Colchicum autumnale (zimowit jesienny)
Streptopus amplexifolius (liczydło górskie)
Veratrum lobelianum (ciemiężyca zielona)
Orchidaceae (storczykowate)
Traunsteinera globosa (storczyca kulista)
Luzula (kosmatka)
Juncus trifidus (sit skucina)

rośliny tatrzańskie, z Pienin lub masywu Babiej Góry

Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum (tojad lisi typowy)
Callianthemum coriandrifolium (rutewnik jaskrowaty)
Delphinium oxysepalum (ostróżka tatrzańska)
Pulsatilla slavica (sasanka słowacka)
Ranunculus alpestris (jaskier alpejski)
Ranunculus glacialis (jaskier lodnikowy)
Ranunculus oreophilus (jaskier skalny)
Papaver tatricum (mak tatrzański)
Heliosperma quadridentatum (słonecznica wąskolistna)
Dianthus glacialis (goździk lodowcowy)
Dianthus speciosus (goździk okazały)
Dianthus plumarius ssp. praecox (goździk postrzępiony wczesny)
Gypsophila repens (łyszczec rozesłany)
Silene nemoralis (lepnica gajowa)
Arenaria tenella (piaskowiec orzęsiony)
Minuartia (mokrzyca)
Cerastium (rogownica)
kilka gatunków w rodzaju
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
Oxyria digyna (szczawiór alpejski)
Helianthemum alpestre ssp. rupifragum (posłonek alpejski skalny)
Erysimum pieninicum (pszonak pieniński)
Erysimum wahlenbergii (pszonak Wahlenberga)
Arabis alpina (gęsiówka alpejska)
Arabis soyeri ssp. subcoriacea (gęsiówka stokrotkolistna)
Cardaminopsis neglecta (rzeżusznik tatrzański)
Kernera saxatilis (warzuszka skalna)
Hutchinsia alpina (rzeżuszka alpejska)
Alyssum saxatile (smagliczka skalna)
Cochlearia tatrae (warzucha tatrzańska)
Draba aizoides (głodek mrzygłód)
Draba tomentosa (głodek kutnerowaty)
Androsace chamaejasme (naradka włosista)
Androsace lactea (naradka mlecznobiała)
Cortusa matthioli (zarzyczka górska)
Primula auricula (pierwiosnek łyszczak)
Primula farinosa (pierwiosnek omączony)
Soldanella (urdzik)
Sibbaldia procumbens (sybaldia rozesłana)
Cotoneaster tomentosus (irga kutnerowata)
Sorbus aria (jarząb mączny)
Spiraea media (tawuła średnia)
Dryas octopetala (dębik ośmiopłatkowy)
Geum reptans (kuklik rozesłany)
Jovibarba hirta ssp. glabrescens (rojownik włochaty)
Saxifraga aizoides (skalnica nakrapiana)
Saxifraga caesia (skalnica seledynowa)
Saxifraga adscendens (skalnica dwuletnia)
Saxifraga androsacea (skalnica naradkowata)
Saxifraga carpathica (skalnica karpacka)
Saxifraga cernua (skalnica zwisła)
Saxifraga hieracifolia (skalnica jastrzębcowata)
Saxifraga retusa ssp. retusa (skalnica odgiętolistna)
Saxifraga wahlenbergii (skalnica tatrzańska)
Astragalus australis (traganek jasny)
Astragalus frigidus (traganek wytrzymały)
Astragalus penduliflorus (traganek zwisłokwiatowy)
Hedysarum hedysaroides (siekiernica górska)
Onobrychis montana (sparceta górska)
Oxytropis campestris (ostrołódka polna)
Oxytropis carpatica (ostrołódka karpacka)
Oxytropis halleri (ostrołódka Hallera)
Anthyllis alpestris (przelot alpejski)
Bupleurum falcatum (przewiercień sierpowaty)
Gentiana clusii (goryczka krótkołodygowa)
Gentiana nivalis (goryczka śniegowa)
Gentiana punctata (goryczka kropkowana)
Gentiana verna (goryczka wiosenna)
Gentiana frigida (goryczka przeźroczysta)
Galium anisophyllon (przytulia nierównolistna)
Plantago serpentina (babka wężowa)
Plantago atrata ssp. carpatica (babka górska)
Teucrium montanum (ożanka górska)
Thymus carpaticus (macierzanka karpacka)
Thymus pulcherrimus (macierzanka nadobna)
Saussurea alpina (saussurea alpejska)
Antennaria carpatica ssp. carpatica (ukwap karpacki typowy)
Artemisia eriantha (bylica skalna)
Carduus glaucus (oset siny)
Carduus collinus (oset pagórkowy)
Centaurea triumfettii (chaber barwny)
Cirsium eriophorum (ostrożeń głowacz)
Gnaphalium hoppeanum (szarota Hoppego)
Aster alpinus (aster alpejski)
Bellidiastrum michelii (stokrotnica górska)
Dendranthema zawadskii (chryzantema Zawadzkiego)
Erigeron hungaricus (przymiotno węgierskie)
Erigeron uniflorus (przymiotno jednokoszyczkowe)
Senecio capitatus (starzec główkowaty)
Senecio carpaticus (starzec karpacki)
Senecio carniolicus (starzec kraiński)
Doronicum clusii (omieg kozłowiec)
Leontodon pseudotaraxaci (brodawnik tatrzański)
Leontodon incanus (brodawnik szary)
Crepis aurea (pępawa złota)
Crepis jacquinii (pępawa Jacquina)
Lloydia serotina (lilijka alpejska)
Juncus triglumis (sit trójłuskowy)