⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Alsinoideae (goździkowate z wolnymi działkami kielicha)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) tworzy gęste, zbite poduchy (↓nie)
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Płatków brak lub zmarniałe w formie wyrostków.
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek wysokogórski. U nas w Tatrach powyżej 1100m n.p.m.
  
  
(p) tworzy luźne darnie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Płatki zawsze dobrze wykształcone.
  
    
(p) kwiaty duże (↓nie)
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
wystepowanie
mokrzyca modrzewiolistna · syn. Minuartia laricifolia ssp. kitaibelli · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w piętrze reglowym i kosówki Tatr i w Pieninach, wzdłuż potoków schodzi nieco niżej. Ma wapiennych murawach, skałach, piargach.
    
    
(p) kwiaty drobne (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
    
      
(p) roczne, kielich dłuższy od korony (↓nie)
      
        
(p) kielich znacznie dłuższy od korony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Kielich do 2× dłuższy od korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne, piaszczyste pola, suche pobocza dróg, gleby zasadowe.
        
        
(p) kielich nieco dłuższy od korony (↑nie)
Minuartia hybrida
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Torebka 3.8-4.8mm długości. Nasiona 0.4-0.5mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
  Dawniej zawleczona w okolicy Legnicy. Siedliska kserotermiczne, suche tereny ruderalne, gleby z wapniem.
        
      
(p) byliny; kielich zbliżony długością do korony (↑nie)
· ta ce ...
· Kielich podobnej długości jak korona lub od niej krótszy.
      
        
(p) łodyga w górze gruczołowato owłosiona (↓nie)
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kielich cały zielony lub działki wąsko skórzasto obrzeżone.
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski, w Tatrach powyżej 950m n.p.m. po szczyty. Wilgotne skały, piargi, murawy, głównie na wapieniu.
        
        
(p) łodyga w górze naga (↑nie)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kielich biały, skórzasty lub grubobłoniasty z 1-2 wąskimi, zielonym prązkami na grzbiecie działek.
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skałki wapienne w Pieninach.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu