⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Alsinoideae (goździkowate z wolnymi działkami kielicha)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
(p) tworzy gęste, zbite poduchy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Płatków brak lub zmarniałe w formie wyrostków.
Minuartia sedoides (mokrzyca rozchodnikowata)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek wysokogórski. U nas w Tatrach powyżej 1100m n.p.m.
  
  
(p) tworzy luźne darnie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Płatki zawsze dobrze wykształcone.
  
    
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
(p) kwiaty duże (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Minuartia kitaibelii (mokrzyca Kitaibela)
wystepowanie
mokrzyca modrzewiolistna · syn. Minuartia laricifolia ssp. kitaibelli · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w piętrze reglowym i kosówki Tatr i w Pieninach, wzdłuż potoków schodzi nieco niżej. Ma wapiennych murawach, skałach, piargach.
    
    
(p) kwiaty drobne(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
    
      
(p) roczne, kielich dłuższy od korony (↓nie)
      
        
(p) kielich znacznie dłuższy od korony (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· Kielich do 2× dłuższy od korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
Minuartia viscosa (mokrzyca lepka)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne, piaszczyste pola, suche pobocza dróg, gleby zasadowe.
        
        
Minuartia hybrida
(p) kielich nieco dłuższy od korony(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
· Torebka 3.8-4.8mm długości. Nasiona 0.4-0.5mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
  Dawniej zawleczona w okolicy Legnicy. Siedliska kserotermiczne, suche tereny ruderalne, gleby z wapniem.
        
      
(p) byliny; kielich zbliżony długością do korony(↑nie)
· ta ce ...
· Kielich podobnej długości jak korona lub od niej krótszy.
      
        
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
(p) łodyga w górze gruczołowato owłosiona (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kielich cały zielony lub działki wąsko skórzasto obrzeżone.
Minuartia verna (mokrzyca wiosenna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski, w Tatrach powyżej 950m n.p.m. po szczyty. Wilgotne skały, piargi, murawy, głównie na wapieniu.
        
        
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
(p) łodyga w górze naga(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kielich biały, skórzasty lub grubobłoniasty z 1-2 wąskimi, zielonym prązkami na grzbiecie działek.
Minuartia setacea (mokrzyca szczeciolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Skałki wapienne w Pieninach.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.101 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.297 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.199 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.139+137k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.110 [9]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.140+191+203 [86.11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.482 [85.6]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.152 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.139 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 18.12.2016 · powstała/was created 23.03.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Minuartia.htm"> Minuartia (mokrzyca) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>