atlas-roslin.pl

subFam. Alsinoideae

goździkowate z wolnymi działkami kielicha
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

podrodzina Alsinoideae

Podrodzina Alsinoideae w rodzinie goździkowate (Caryophyllaceae) odznacza się: brakiem przylistków, działki kielicha są wolne (lub zrośnięte jedynie w nasadzie); słupek siedzący (tj. bez trzoneczka); płatki korony bez paznokcia (lub z bardzo krótkim).

Oznaczając gatunki zwracamy uwagę na:

• liczbę szyjek słupka

• obecność lub brak płatków korony i na to czy i jak głęboko są rozcięte

• iloma ząbkami otwiera się torebka

• ustawienie, kształt liści, ogruczolenie

cechy diagnostyczne w kluczu:Caryophyllaceae (goździkowate)kl 1287
↓nie(z) kwiaty z płatkami
↓nie(z) płatki silnie rozcięte, zwykle prawie do połowy
↓nie(z) płatki rozcięte prawie do nasady
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owoc jajowata torebka, pęka na pięć, dwuząbkowych klap.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Myosoton aquaticum (L.) Moench (kościenica wodna)
wystepowanie - Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
kościeniec wodny · syn. Malachium aquaticum (L.) Fr. · Malachium aquaticum Fr. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Wilgotne zarośla i ich skraje, rowy, brzegi wód, także siedliska zruderalizowane. Często miejsca cieniste, wilgotne, żyzne.
↑nie (z) płatki płycej rozcięte
↓nie(z) 5 (4,3) szyjki słupka, płatki rozcięte mniej niż do połowy
Cerastium holosteoides
Cerastium arvense
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka pęka krótkimi ząbkami (do 1/6 długości torebki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) 3 szyjki słupka, płatki rozcięte głębiej niż do połowy
Stellaria media (gwiazdnica pospolita)
Stellaria graminea
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi przynajmniej połowy jej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) płatki słabo lub wcale wycięte
↓nie(z) szyjek 5 lub 4
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki całobrzegie czasem niepozorne, zmarniałe.
↑nie (z) szyjek 3 lub rzadziej 2
↓nie(z) płatki ząbkowane, kwiatostan baldaszkowaty
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatów (1) 5-13 (19), zebranych na szczycie łodygi w pozorny baldach (silnie skrócona wierzchotka), o krótkich szypułach, po przekwitnieniu odgiętych, potem wzniesionych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Nasłonecznione, suche, niezarośnięte miejsce w murawach kserotermicznych, piaszczyste pola i ugory, pobocza dróg, nasypy kolejowe.
↑nie (z) płatki całobrzegie, kwiatostan nie baldaszkowaty
↓nie(z) liście nitkowate lub równowąskie
↓nie(z) liście równowąskie aż nitkowate
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty 4-krotne. Płatki dłuższe od działek. Szyjek słupka 2 (3).
▶ Moehringia muscosa L. (możylinek mchowaty)
wystepowanie - Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  W piętrze reglowym, na zacienionych skałkach śródleśnych i wapiennych piargach.
↑nie (z) liście nie nitkowate
↓nie(z) liście jajowate, mięsiste
Honckenya peploides
Honckenya peploides
▶ Honckenya peploides (L.) Ehrh. (honkenia piaskowa)
wystepowanie - Honckenya peploides (honkenia piaskowa)
syn. Honckenya peploides Ehrh. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Piaszczyste wydmy na wybrzeżu Bałtyku.
↑nie (z) liście inne
↓nie(z) nasiona z elajosomem
Moehringia trinervia
Moehringia trinervia (możylinek trójnerwowy)
3D
  Głównie w lasach liściastych, rzadko na siedliskach ruderalnych.
↑nie (z) nasiona bez elajosomu
Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia (piaskowiec macierzankowy typowy)
↑nie (z) kwiaty bez płatków
↓nie(z) kwiaty w kłębikach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dno kwiatowe kieliszkowato rozszerzone, z ukrytą zalążnią.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiatostan inny
↓nie(z) liście równowąskie, nitkowate lub szydlaste
↑nie (z) liście jajowate
↓nie(z) 3 szyjki słupka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi połowy jej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) 5 (4,3) szyjki słupka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka pęka krótkimi ząbkami, do 1/6 swojej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
cechy diagnostyczne w kluczu:Caryophyllaceae (goździkowate)kl 1287
gwiazdnica (Stellaria)
Stellaria
szyjek słupka 3; torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi połowy jej długości; rośliny nieogruczolone; płatki rozcięte głębiej niż do połowy
cechy diagnostyczne w kluczu:Caryophyllaceae (goździkowate)kl 1287
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.136 [15]
  • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.145 [86.11]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji