⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Caryophyllaceae (goździkowate)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) kwiaty z płatkami (↓nie)
  
    
(p) płatki silnie rozcięte, zwykle prawie do połowy (↓nie)
    
      
(p) płatki rozcięte prawie do nasady (↓nie)
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
· ta cecha diagnost ...
· Owoc jajowata torebka, pęka na pięć, dwuząbkowych klap.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakłada ...
Myosoton aquaticum (kościenica wodna)
wystepowanie
kościeniec wodny · syn. Malachium aquaticum · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne zarośla i ich skraje, rowy, brzegi wód, także siedliska zruderalizowane. Często miejsca cieniste, wilgotne, żyzne.
      
      
(p) płatki płycej rozcięte (↑nie)
      
        
(p) 5(4,3) szyjki słupka, płatki rozcięte mniej niż do połowy (↓nie)
Cerastium holosteoides
Cerastium arvense
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
· Torebka pęka krótkimi ząbkami (do 1/6 długości torebki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
        
        
(p) 3 szyjki słupka, płatki rozcięte głębiej niż do połowy (↑nie)
Stellaria media (gwiazdnica pospolita)
Stellaria graminea
· ta cecha diagnost ...
· Torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi przynajmniej połowy jej długości.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
        
    
(p) płatki słabo lub wcale wycięte (↑nie)
    
      
(p) szyjek 5 lub 4 (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· Płatki całobrzegie czasem niepozorne, zmarniałe.
      
      
(p) szyjek 3 lub rzadziej 2 (↑nie)
      
        
(p) płatki ząbkowane, kwiatostan baldaszkowaty (↓nie)
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Kwiatów (1)5-13(19), zebranych na szczycie łodygi w pozorny baldach (silnie skrócona wierzchotka), o krótkich szypułach, po przekwitnieniu odgiętych, potem wzniesionych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Nasłonecznione, suche, niezarośnięte miejsce w murawach kserotermicznych, piaszczyste pola i ugory, pobocza dróg, nasypy kolejowe.
        
        
(p) płatki całobrzegie, kwiatostan nie baldaszkowaty (↑nie)
        
          
(p) liście nitkowate lub równowąskie (↓nie)
          
            
(p) liście równowąskie aż nitkowate (↓nie)
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Kwiaty 4-krotne. Płatki dłuższe od działek. Szyjek słupka 2(3).
Moehringia muscosa (możylinek mchowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  W piętrze reglowym, na zacienionych skałkach śródleśnych i wapiennych piargach.
            
            
            
          
(p) liście nie nitkowate (↑nie)
          
            
(p) liście jajowate, mięsiste (↓nie)
Honckenya peploides
Honckenya peploides
Honckenya peploides (honkenia piaskowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaszczyste wydmy na wybrzeżu Bałtyku.
            
            
(p) liście inne (↑nie)
            
              
(p) nasiona z elajosomem (↓nie)
Moehringia trinervia (możylinek trójnerwowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Głównie w lasach liściastych, rzadko na siedliskach ruderalnych.
              
              
(p) nasiona bez elajosomu (↑nie)
Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia (piaskowiec macierzankowy typowy)
              
  
(p) kwiaty bez płatków (↑nie)
  
    
(p) kwiaty w kłębikach (↓nie)
· ta cecha diagnost ...
· Dno kwiatowe kieliszkowato rozszerzone, z ukrytą zalążnią.
· ta cecha dia ...
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
    
    
(p) kwiatostan inny (↑nie)
    
      
(p) liście równowąskie, nitkowate lub szydlaste (↓nie)
      
      
(p) liście jajowate (↑nie)
      
        
(p) 3 szyjki słupka (↓nie)
· ta cecha diagnost ...
· Torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi połowy jej długości.
· ta cecha diagnostyczn ...
        
        
(p) 5(4,3) szyjki słupka (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
· Torebka pęka krótkimi ząbkami, do 1/6 swojej długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

podrodzina Alsinoideae

Podrodzina Alsinoideae w rodzinie goździkowate (Caryophyllaceae) odznacza się: brakiem przylistków, działki kielicha są wolne (lub zrośnięte jedynie w nasadzie); słupek siedzący (tj. bez trzoneczka); płatki korony bez paznokcia (lub z bardzo krótkim).

Oznaczając gatunki zwracamy uwagę na:

• liczbę szyjek słupka

• obecność lub brak płatków korony i na to czy i jak głęboko są rozcięte

• iloma ząbkami otwiera się torebka

• ustawienie, kształt liści, ogruczolenie

cechy diagnostyczne w kluczu

szyjek słupka 3; torebka kulista lub jajowata, otwiera się 6 klapami sięgającymi połowy jej długości; rośliny nieogruczolone; płatki rozcięte głębiej niż do połowy