cechy diagnostyczne w kluczu

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Stellaria (gwiazdnica)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) płatki duże rozcięte tylko do połowy (↓nie)
Stellaria holostea (gwiazdnica wielkokwiatowa)
Stellaria holostea (gwiazdnica wielkokwiatowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elemen ...
· Torebka kulista.
Stellaria holostea (gwiazdnica wielkokwiatowa)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Świetliste lasy liściaste i mieszane, zarośla.
  
  
(p) płatki mniejsze, rozcięte prawie do nasady (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
  
    
(p) łodyga i liście na brzegu szorstkie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcj ...
· Działki 2-3.5(4) mm długości, płatki długości działek.
· ta cecha diagnostyczn ...
Stellaria longifolia (gwiazdnica długolistna)
wystepowanie
syn. Stellaria diffusa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Olszyny na glebach torfowych, leśne błota, źródliska, brzegi górskich cieków wodnych, podmokłe świerczyny.
    
    
(p) łodyga i liście na brzegu gładkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· Działki 2.5-8 mm długości, płatki nieco dłuższe od działek.
    
      
(p) podsadki zielone (↓nie)
Stellaria crassifolia (gwiazdnica grubolistna)
· ta cecha diagno ...
· Działki na świeżo bez wyraźnych nerwów.
Stellaria crassifolia (gwiazdnica grubolistna)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, łąki na glebach torfowych.
      
      
(p) podsadki całe błoniaste (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Działki wyraźnie trójnerwowe.
      
        
(p) płatki znacznie krótsze od działek (↓nie)
Stellaria uliginosa
Stellaria uliginosa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Liście szerokolancetowate, krótkie, do (5)10-25mm długości.
Stellaria uliginosa (gwiazdnica bagienna)
wystepowanie
gwiazdnica bagnowa · syn. Stellaria alsine · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary, brzegi wód, miejsca podmokłe przy drogach leśnych, rowy.
        
        
(p) płatki przynajmniej długości kielicha (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Liście równowąskolancetowate, zwykle ponad 1.5 cm długości.
        
          
(p) podsadki i liście w nasadzie orzęsione (↓nie)
Stellaria graminea
Stellaria graminea
orzęsiona nasada liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Liście trawiastozielone, cienkie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Stellaria graminea (gwiazdnica trawiasta)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek o szerokim spektrum ekologicznym, występuje na glebach lekkich o różnym uwilgotnieniu, w murawach, zarośla, na skrajach lasów, także na terenach częściowo zruderalizowanych.
          
          
(p) podsadki i liście nagie (↑nie)
Stellaria palustris (gwiazdnica błotna)
Stellaria palustris (gwiazdnica błotna)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Liście ±mięsiste, ±sino owoszczone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
· ta cecha diagnos ...
Stellaria palustris (gwiazdnica błotna)
wystepowanie
gwiazdnica sina · syn. Stellaria glauca · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu