atlas-roslin.pl

Caryophyllaceae

goździkowate
  
↓nieliście z przylistkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Kwiaty niepozorne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
  
  
↑nie liście bez przylistków
  
    
↓niekielich o zrośniętych działkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Słupek górny (na trzoneczku).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub ...
    
    
↑nie kielich o wolnych działkach
· ta cecha diagnosty ...
· Działki kielicha są wolne (lub zrośnięte jedynie w nasadzie).
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
    
Rośliny jednoletnie lub byliny.

space

Liście pojedyncze, niepodzielone, podłużne, wąskie, całobrzegie, przynajmniej dolne naprzeciwległe, zwykle nakrzyżległe.

space

Kwiaty obupłciowe (rzadko zdarzają się egzemplarze lub pojedyncze kwiaty jednopłciowe). Okwiat zróżnicowany na kielich i koronę; rzadko bez korony. Kwiaty (4) 5-krotne, o promienistej symetrii. Działki wolne lub zrośnięte. Płatki korony wolne.

space

Słupek górny, rzadko na wpół dolny, z 2 – 5 znamionami.

Owoc w postaci torebki otwierającej się ząbkami lub pękająca z licznymi nasionami. Rzadko owocem jest niełupka lub owoc podobny do jagody.

space