Pod kielichem znajdują się dwa, cztery lub więcej łuskowatych podkwiatków. Kielich bez błoniastych stref pomiędzy żyłkami (tych 35-55). Działki bez wyraźnych podłużnych żeber.

space

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Silenoideae (goździkowate- działki kielicha zrośnięte)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) płatki głęboko porozcinane (↓nie)
· ta cecha diagn ...
  
    
(p) blaszki płatków rozcięte mniej niż do połowy (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górny ...
· Liście 20-50x1-3.5mm.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Dianthus plumarius (goździk postrzępiony)
goździk pierzasty · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Uprawiana w ogrodach bylina ozdobna, także mieszańce z D.gratianopolitanus.
    
      
Dianthus plumarius ssp. praecox (goździk postrzępiony wczesny)
Dianthus plumarius ssp. praecox (goździk postrzępiony wczesny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogo ...
· Kwiaty pojedynczo lub po kilka.
Dianthus plumarius ssp. praecox (goździk postrzępiony wczesny)
wystepowanie
goździk wczesy · syn. Dianthus praecox · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Endemit. Występuje na skałach wapiennych w Tatrach i Pieninach.
      
    
(p) blaszki płatków rozcięte więcej niż do połowy(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
    
      
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)
(p) liście do 1mm szerokości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· Łodygi zwykle rozgałęzione, z 1-2(3) kwiatami; (10)20-40cm wysokości. Roślina żywozielona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Dianthus arenarius (goździk piaskowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Widne bory sosnowe, rzadkie murawy na piaskach.
      
      
(p) liście 2-5mm szerokości(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Kielich i łodyga w różnym stopniu purpurowo przebarwione; pędy płonne nieliczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
      
        
Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
(p) kielich 15-25mm długości (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· Niepodzielona część płatka podługowata, wąsko lancetowata.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Dianthus superbus ssp. superbus (goździk pyszny)
wystepowanie
goździk wspaniały · syn. Dianthus superbus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki i jasne lasy oraz skraje lasów. Na glebach ciężkich, ilastych, gliniastych, żyznych, wilgotnych lub okresowo wysychających.
        
        
Dianthus speciosus (goździk okazały)
Dianthus speciosus (goździk okazały)
(p) kielich 25-30mm długości(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Niepodzielona część płatka szeroko odwrotniejajowata.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Dianthus speciosus (goździk okazały)
wystepowanie
syn. Dianthus superbus ssp. alpestris · Dianthus superbus ssp. speciosus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki górskie, na glebach szkieletowych ale żyznych i z wysoką zawartością humusu.
        
  
(p) płatki co najwyżej ząbkowane(↑nie)
  
    
(p) kwiaty pojedynczo, po dwa lub w luźnych wierzchotkach (↓nie)
    
      
Dianthus gratianopolitanus
Dianthus gratianopolitanus (goździk siny)
(p) płatki głęboko (do 1/4) ząbkowane (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Gardziel korony nieco brodata.
Dianthus gratianopolitanus (goździk siny)
wystepowanie
syn. Dianthus caesius · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, skały, widne bory, na podłożu różnego pochodzenia i odczynu; na ciepłych stanowiskach. Także uprawiana w ogrodach bylina ozdobna.
      
      
(p) płatki płytko ząbkowane(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
      
        
Dianthus deltoides
Dianthus deltoides
(p) liście 3-nerwowe(↑nie) (↓nie)
· ta cecha diagnost ...
· Łodyga bardzo krótko omszona, w dotyku nieco szorstka.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
Dianthus deltoides (goździk kropkowany)
wystepowanie
(potocznie: goździk upstrzony) · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Na suchych stanowiskach porośniętych trawą, wrzosowiskach, łąkach, na glebach umiarkowanie suchych do umiarkowanie wilgotnych, na glebach ubogich, kwaśnych; unika gleb z wapniem.
        
        
(p) liście jednonerwowe(↑nie)
· ta cecha diagnosty ...
· Łodyga naga, gładka.
        
          
(p) gatunki górskie (↓nie)
          
            
Dianthus nitidus
Dianthus nitidus (goździk lśniący)
Dianthus nitidus (goździk lśniący)
XL
(p) wyższe (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Łuski podkielichowe fioletowoczerwone do purpurawoczarnawych, stanowią 2/3-3/4 długości kielicha.
Dianthus nitidus (goździk lśniący)
takson wymarły na terenie Polski
  Endemit Karpat Zachodnich, rośnie w pasmach wapiennych, na murawach. W polskiej części Karpat od dawna nie znaleziony.
            
            
Dianthus glacialis
(p) niskie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna ...
· Łuski podkielichowe zielone, równie długie lub dłuższe od kielicha.
Dianthus glacialis (goździk lodowcowy)
wystepowanie
goździk lodnikowy · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysokogórskie partie Tatr, na halach, na skałach różnego typu (np. wapiennych i granitowych).
            
          
(p) ogrodowe; bez bródki w gardzieli(↑nie)
          
            
Dianthus caryophyllus (goździk ogrodowy)
(p) płatki nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu zn ...
  Uprawiane rośliny ozdobne.
            
            
Dianthus chinensis (goździk chiński)
(p) płatki owłosione(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· Kwiaty bezwonne.
Dianthus chinensis (goździk chiński)
goździk cesarski · (potocznie: goździk letni) · takson uprawiany
  Uprawiane rośliny ozdobne.
            
    
(p) kwiaty siedzące lub w zwartym kwiatostanie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
    
      
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
(p) owłosione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Kwiaty ok. 1cm średnicy, purpurowe, w pęczkach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, świetliste zarośla i obrzeża lasów, nasypy, przydroża, na glebach mniej lub bardziej gliniastych o różnym odczynie.
      
      
(p) ±nagie byliny(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
      
        
(p) liście szerokie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· Kwiaty różnobarwne, często z ciemnymi plamkami.
        
          
Dianthus compactus
Dianthus compactus (goździk skupiony)
(p) kielichy i listki w obrębie kwiatostanu purpurowo przebarwione (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Najwyższe liście, w obrębie kwiatostanu, krótsze od kwiatów. Kielichy oraz łuski podkielichowe zwykle purpurowobrunatne, rzadziej zielonkawordzawe.
Dianthus compactus (goździk skupiony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wysokogórskie borówczyska, skałki, w Bieszczadach.
          
          
Dianthus barbatus ssp. barbatus (goździk brodaty)
Dianthus barbatus ssp. barbatus (goździk brodaty)
(p) kielichy i listki w obrębie kwiatostanu zielonawe(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
· Najwyższe liście, w obrębie kwiatostanu, dorównujące długością kwiatom. Kielichy i łuski podkielichowe zwykle zielone.
Dianthus barbatus ssp. barbatus (goździk brodaty)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Uprawiane ozdobne, często dziczejące, na siedliskach ruderalnych.
          
        
Dianthus carthusianorum
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
Dianthus carthusianorum
(p) liście wąskie(↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zak ...
Dianthus carthusianorum (goździk kartuzek)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche łąki, murawy, widne bory sosnowe, brzegi lasów, w miejscach nasłonecznionych. Na glebach suchych, gliniastych lub szkieletowych, zasadowych lub o obojętnym odczynie.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu

Dianthus campestris

antropofit zadomowiony we florze polskiej, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Bylinowy gatunek z południowowschodniej Europy, z rejonów stepu lub lasostepu. Znaleziony w 2005r. na oderwanym stanowisku (stary nasyp drogi) w okolicy Sejn. [179]
literatura · references
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.230 [16.3II]
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.200 [71.2]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.189+203 [40]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.115 [9]
· Mowszowicz, J., 1900 — Dziko rosnące rośliny użytkowe. p.261 [29]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.152+138k [15]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.116 [3]
· Pawlikowski P., 2008 — Dianthus campestris (Caryophyllaceae), a species new to Poland. PBJ 53(1): 91-94 [179]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.142+206+273 [86.11]
· Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1936 — Flora URSS. T.6 p.803 [85.6]
· Kulpa, W., 1988 — Nasionoznawstwo chwastów. p.90 [80]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.227 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 11.04.2017 · powstała/was created 13.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Dianthus.htm"> Dianthus (goździk) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>