takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dianthus arpadianus Ade et Bornm.

Dianthus arpadianus
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.6.js - Dianthus arpadianus; OB Uniw. Wrocławskiego
140608-6
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #1