atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.191); wymaga ochr. czynnej

Dianthus armeria L.

goździk kosmaty
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
Tybinga Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Dianthus  armeria
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
Dianthus armeria (goździk kosmaty)
Dianthus armeria (goździk kosmaty)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Dianthus (goździk)kl 2775
Roślina jednoroczna lub dwuletnia, (10) 20 – 60 (80) cm wysokości, bez pędów płonnych.

space

Kwiaty ok. 1 cm średnicy, purpurowe, w zwartych wierzchotkach po 2 – 10.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.191 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsty, głównie na południu Polski. Suche murawy, świetliste zarośla i obrzeża lasów, nasypy, przydroża, na glebach mniej lub bardziej gliniastych o różnym odczynie.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.10_11_5.jmak - Dianthus armeria (goździk kosmaty); Tybinga Niemcy
10_11_5
leg. Jarosław Makowski
/Tybinga Niemcy/ #9