takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dianthus petraeus Waldst. et Kit.

goździk skalny
Dianthus petraeus (goździk skalny)
07.06.2014, Botanická zahrada Liberec; copyright © by Jacek Soboń
Dianthus petraeus (goździk skalny)

właściwości i zastosowanie

Wysokość: 15-20 cm

Grupa użytkowa:

wymagania i uprawa

Wymagania (parametry ogrodowe):
światło — pełne słońce
woda — gleba sucha
zwięzłość — gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140607.7.js - Dianthus petraeus (goździk skalny); Botanická zahrada Liberec
140607-7
leg. Jacek Soboń
/Botanická zahrada Liberec/ #2