fot. 030629-6212 (884×586) — copyright © by Marek Snowarski
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dianthus barbatus ssp. barbatus (goździk brodaty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski