takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Herniaria glabra L.

połonicznik nagi połonicznik gładki
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
20.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
Herniarnia glabra
kwiaty

cechy charakterystyczne

Roślina jednoletnia lub wieloletnia, zwykle żółtozielona. Łodygi płożące się, bogato rozgałęziające się, z łukowatymi w dół odgiętymi włoskami.

space

Działek i pręcików 5; znamię siedzące lub prawie siedzące.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Miejsca piaszczyste, żwirowate; gleby suche, o odczynie obojętnym lub kwaśnym; często na poboczach ścieżek i dróg itp. siedlisk ruderalnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 3 cm · kwitnienie: 6-10

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralna, uboga w humus · żyzność · podłoże ubogie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030620.20.03 - Herniaria glabra (połonicznik nagi); Zdbice, k. Wałcza
030620-20
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #9
znalezisko 00010000.09_4_57.jmak - Herniaria glabra (połonicznik nagi); Niemcy
jmak.09_4_57
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #3