Herniaria glabra (połonicznik nagi)
20.06.2003, Zdbice, k. Wałcza; copyright © by Marek Snowarski
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
Herniarnia glabra
kwiaty
Herniaria glabra (połonicznik nagi)
Herniaria glabra (połonicznik nagi)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoletnia lub wieloletnia, zwykle żółtozielona. Łodygi płożące się, bogato rozgałęziające się, z łukowatymi w dół odgiętymi włoskami.

space

Działek i pręcików 5; znamię siedzące lub prawie siedzące.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Miejsca piaszczyste, żwirowate; gleby suche, o odczynie obojętnym lub kwaśnym; często na poboczach ścieżek i dróg itp. siedlisk ruderalnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Wysokość: do 3 cm

Kwitnienie: od czerwca do października

Grupa użytkowa: bylina ogrodowa • do ogrodu skalnego

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha • odczyn — gleba słabo kwaśna lub gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • żyzność — podłoże ubogie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030620.20.03 - Herniaria glabra (połonicznik nagi); Zdbice, k. Wałcza
030620-20
leg. Marek Snowarski
/Zdbice, k. Wałcza/ #9
znalezisko 00010000.09_4_57.jmak - Herniaria glabra (połonicznik nagi); Niemcy
09_4_57
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy/ #3
znalezisko 00010000.354.jmak - Herniaria glabra (połonicznik nagi)
354
leg. Jarosław Makowski #3