fot. 030620-5643 (701×485) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030620-20
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Herniaria glabra (połonicznik nagi)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.06.2003, Zdbice, k. Wałcza
copyright © by Marek Snowarski