atlas-roslin.pl

Spergula [🔉 sper·gu·la]

sporek
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

  
↓niespód liści z bruzdą
Spergula arvensis (sporek polny)
nasiona bardzo wąsko obrzeżone
Spergula arvensis siewka (rozwój sporka polnego)
3D
dolna strona liścia z bruzdą
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Nasiona płaskokuliste (0.6-2.2 mm grubości), prawie nie oskrzydlone lub wąsko (do 0.2 mm) oskrzydlone.
Spergula arvensis L. (sporek polny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Pospolicie na terenie całego kraju na niżu i w niższych położeniach górskich. Na glebach ubogich, kwaśnych (nie znosi wapnia), piaszczystych, częsty chwast upraw.
  
  
↑nie spód liści bez bruzdy
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  
    
↓niepłatki szerokie, jajowate
Spergula morisonii (sporek wiosenny)
Spergula morisonii
nasiona
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików 8-11.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Spergula morisonii Boreau (sporek wiosenny)
wystepowanie
syn. Spergula vernalis Willd. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Na piaskach, żwirach, glebach kamienistych, silnie kwaśnych i ubogich.
    
    
↑nie płatki wąskie, lancetowate
Spergula pentandra (sporek pięciopręcikowy)
XL
Spergula pentandra (sporek pięciopręcikowy)
XL
Spergula pentandra (sporek pięciopręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pręcików 4-7.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Gatunek bardzo rzadki. Piaski, żwiry.