atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Holosteum umbellatum L.

mokrzycznik baldaszkowy
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
04.05.2018, Prusice pow. trzebnicki, cmentarz; copyright © by Marek Snowarski XL
Holosteum umbellatum
pokrój rośliny
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
kwiatostany
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
pokrój owocującej rośliny, szypułki torebek zaraz po przekwitnięciu są skierowane w dół, później podczas owocowania z powrotem prostują się do góry
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
otwarte torebki
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna lub dwuletnia, szarozielona, niebieskawozielona, zwykle mniej lub bardziej ogruczolona, (2) 4 – 32 (39) cm wysokości. Łodyg kilka, podnoszących się lub wzniesionych, zwykle nierozgałęzionych.

space

Kwiatów (1) 5 – 13 (19), drobne, 5-krotne, zebrane na szczycie łodygi w pozorny baldach (silnie skrócona wierzchotka), o krótkich szypułach, po przekwitnieniu odgiętych, potem wzniesionych.

space

Owoc torebka, pękająca wzdłuż szwów i środkiem owocolistków. Nasiona 0.7 – 0.9 mm długości i 0.4 – 0.7 mm szerokości, drobno brodawkowane.

space

Wyróżnia się dwa podgatunki:

pospolity, typowy ssp. umbellatum - rośliny 4 – 20 cm wysokości, łodyga naga lub ogruczolona jedynie w środkowej części; kwiaty białe lub zaróżowione

space

występowanie

Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy)
pokrój
wystepowanie
o mapie występowania
Nasłonecznione, suche, niezarośnięte miejsce w murawach kserotermicznych, piaszczyste pola i ugory, pobocza dróg, nasypy kolejowe.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040428.6.mo; Poznań, las Marceliński
040428-6
leg. Błażej Gierczyk
/Poznań, las Marceliński/ #2
znalezisko 20080413.7.bg - Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy); między Wioską a Jabłonną
080413-7
leg. Błażej Gierczyk
/między Wioską a Jabłonną/ #7
znalezisko 20090423.5.sm - Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy); Równina Torzymska, Rzepinek
090423-5
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Równina Torzymska, Rzepinek/ #6
znalezisko 20180504.1.18 - Holosteum umbellatum (mokrzycznik baldaszkowy); Prusice pow. trzebnicki, cmentarz
180504-1
leg. Marek Snowarski
/Prusice pow. trzebnicki, cmentarz/ #5