takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Sagina subulata (Sw.) C. Presl

karmnik ościsty
Sagina subulata C. Presl
Sagina subulata (karmnik ościsty)
ogr. zielny, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Sagina subulata (karmnik ościsty)
Sagina subulata (karmnik ościsty)

cechy charakterystyczne

Bylina, tworzy gęste kępki, 3-10cm wysokości, z licznym pędami płonnymi.

space

Kwiaty pięciokrotne. Płatki zbliżone długością do działek.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Przynajmniej okresowo wilgotne piaski, pola, ugory.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥80%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 2-7 cm · kwitnienie: 6-7

Analiza dostępności roślin (form i odmian #3):
• bez odmiany · · ‘Aurea’ · ‘Compacta’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120623.11.12 - Sagina subulata (karmnik ościsty); ogród, Wrocław
120623-11
leg. Marek Snowarski
/ogród, Wrocław/ #4