takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.198); b/wył. gosp. (§8.1); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
· Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony

Corrigiola litoralis L.

nabrzeżyca nadrzeczna
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
2013 copyright © by Zygmunt Dajdok XL
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
XL
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
XL
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
XL
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)

cechy charakterystyczne

Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Rośliny jednoroczne, szarozielone, nagie. Łodygi cienkie, leżące lub podnoszące się, 10-20(30)cm długości. Ulistnienie skrętoległe.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień(pażdziernik).

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.198 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
wystepowanie
o mapie występowania
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
Okresowo odsłaniane piaszczyste lub żwirowate brzegi rzek.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

znalezisko 19990000.1.zd - Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna); brzegi Odry w okol. Słubic
4f · 19990000.1.zd
leg. Zygmunt Dajdok
/brzegi Odry w okol. Słubic/
znalezisko 20130000.1.zd - Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)
2f · 20130000.1.zd
leg. Zygmunt Dajdok
znalezisko 00010000.40.pkob - Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna); Dolina Środkowej Odry
13f · 00010000.40.pkob
leg. Piotr Kobierski
/Dolina Środkowej Odry/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.87 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.312 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.210 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.145+136k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.102 [9]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.92 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.179 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.144 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.04.2016 · powstała/was created 27.11.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Corrigiola_litoralis.htm"> Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>