fot. zd-Corrigiola_litoralis001c_v3 — copyright © by Zygmunt Dajdok
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corrigiola litoralis (nabrzeżyca nadrzeczna)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

1999, brzegi Odry w okol. Słubic · copyright © by Zygmunt Dajdok