atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Illecebrum verticillatum L.

goździeniec okółkowy
Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
09.09.1998, Czerniawka k. Lubaczowa; copyright © by Wojciech Paul

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, naga, pędy pokładające się, przynajmniej na końcach podnoszące się, rozłożone w okręgu, (1) 5 – 15 (25) cm długości. Ulistnienie naprzeciwległe, szeroko do wąsko odwrotniejajowatych, 2 – 3 (4) mm długości, tępe..

space

Owocem jednonasienna torebka.

space

występowanie

Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Piaszczyste lub żwirowate, miejsca wilgotne, także okresowo pod wodą, aluwia, dna stawów, rzadko jako chwast.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Illecebrum verticillatum L.(pl) goździeniec okółkowy
Nie znalazłem pewnej informacji o pochodzeniu nazwy rodzaju (nie zgadza się końcówka [rodzaj?]).
(lat.) illecebra, -ae f
w starożytnej łacinie przynęta; ale też nazwa dla roślin z rodzaju rozchodnik (Sedum) i/lub rojnik (Sempervivum); od archaicznego łacińskiego rdzenia *lacio, -ere "nęcić, wabić, uwodzić" - lat. illicio, -lexi, -lectu, -ere