atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » Ord.Caryophyllales » Fam.Caryophyllaceae » subFam.Paronychioideae »

Illecebrum verticillatum L. [🔉 il·le·ce·brum]

goździeniec okółkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
09.09.1998, Czerniawka k. Lubaczowa; copyright © by Wojciech Paul

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, naga, pędy pokładające się, przynajmniej na końcach podnoszące się, rozłożone w okręgu, (1) 5-15 (25) cm długości. Ulistnienie naprzeciwległe, szeroko do wąsko odwrotniejajowatych, 2-3 (4) mm długości, tępe..

Działki (i kłębiki) białawe; działki początkowo w dole zielone, w górze zaróżowione, chrząstkowato zgrubiałe, kapturowato wydęte, zakończone odgiętą wstecz ostką.

Owocem jednonasienna torebka.

Kwitnienie czerwiec-wrzesień.Roślina jednoroczna, naga, pędy pokładające się, przynajmniej na końcach podnoszące się, rozłożone w okręgu, (1) 5-15 (25) cm długości. Ulistnienie naprzeciwległe, szeroko do wąsko odwrotniejajowatych, 2-3 (4) mm długości, tępe..

space

Owocem jednonasienna torebka.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie
o mapie
Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
Piaszczyste lub żwirowate, miejsca wilgotne, także okresowo pod wodą, aluwia, dna stawów, rzadko jako chwast.Piaszczyste lub żwirowate, miejsca wilgotne, także okresowo pod wodą, aluwia, dna stawów, rzadko jako chwast.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Illecebrum verticillatum [🔉 il·le·ce·brum](pl) goździeniec okółkowy
Nie znalazłem pewnej informacji o pochodzeniu nazwy rodzaju (nie zgadza się końcówka [rodzaj?]).
illecebra, -ae (lat., f)
w starożytnej łacinie przynęta; ale też nazwa dla roślin z rodzaju rozchodnik (Sedum) i/lub rojnik (Sempervivum); od archaicznego łacińskiego rdzenia *lacio, -ere "nęcić, wabić, uwodzić" - lat. illicio, -lexi, -lectu, -ere