takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Illecebrum verticillatum L.

goździeniec okółkowy
Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
09.09.1998, Czerniawka k. Lubaczowa; copyright © by Wojciech Paul

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, naga, pędy pokładające się, przynajmniej na końcach podnoszące się, rozłożone w okręgu, (1)5-15(25)cm długości. Ulistnienie naprzeciwległe, szeroko do wąsko odwrotniejajowatych, 2-3(4)mm długości, tępe..

space

Owocem jednonasienna torebka.

space

występowanie

Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Piaszczyste lub żwirowate, miejsca wilgotne, także okresowo pod wodą, aluwia, dna stawów, rzadko jako chwast.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥30%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejsze się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska

B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
c) ekstremalne fluktuacje:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.91 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.316 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.210 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.145+136k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.102 [9]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.137 [86.11]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.93 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.184 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.145 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.03.2016 · powstała/was created 19.12.2010

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Illecebrum_verticillatum.htm"> Illecebrum verticillatum (goździeniec okółkowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>