wystepowanie
o mapie występowania
Karpaty, skały bezwęglanowe, w kosodrzewinie i piętrze alpejskim

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 15 cm · kwitnienie: 6-7

Sempervivum calcareum · rojnik wapienny

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 30 cm · kwitnienie: 7

Sempervivum cantabricum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sempervivum charadzeae

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sempervivum dolomiticum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sempervivum fauconnetti

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sempervivum marmoreum · rojnik ćmy

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 10-15 cm · kwitnienie: 7-8

Sempervivum ×michaelis-borsii

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sempervivum ×funckii · rojnik Funcka

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość do 15 cm · kwitnienie: 7-8

Sempervivum pumilum · rojnik drobny

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sempervivum pseudo-arachnoideum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Sempervivum ×rupicolum

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 30-50 cm · kwitnienie: 7

Sempervivum ‘Othello’ · rojnik 'Othello'

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Jovibarba sobolifera · rojownik pospolity

rojniczek pospolity, rojnik pospolity
Jovibarba globifera ssp. globifera · Sempervivum soboliferum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.200)
Czerwona Lista — VU–narażony
wystepowanie
o mapie występowania
rzadki; piaski skały; także uprawiany i dziczejący

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 10-20 cm · kwitnienie: 7-8

Jovibarba hirta ssp. glabrescens · rojownik włochaty

rojnik włochaty
Jovibarba globifera ssp. glabrescens
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.201)
wystepowanie
o mapie występowania
w górach na skałach węglanowych

Jovibarba hirta var. hillebrandtii

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Jovibarba globifera ssp. allionii

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Jovibarba globifera ssp. hirta

Sempervivum hirtum
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Jovibarba heuffelii

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]