takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.200)
· Czerwona Lista — VU–narażony

Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz

rojownik pospolity rojniczek pospolity, rojnik pospolity
Jovibarba globifera (L.) J.Parn. ssp. globifera · Sempervivum soboliferum Sims
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

rozety liściowe; 28.06.2010, Pogórze Orlickie, Czermna; copyright © by Michał Smoczyk

Jovibarba sobolifera

pokrój w czasie kwitnienia; pod spodem - między kamieniami (lewy dolny róg zdjęcia) żmija zygzakowata

Jovibarba sobolifera

pokrój

Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

orzęsienie brzegów liści

Jovibarba sobolifera

pokrój

Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

płonne różyczki

Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

Dětřichovice, slate, 696m XL

Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

former quarry Na Holé above village Krsy, basalt, 656m

Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

hill Kozelka near Nečtiny, basalt, 650m

Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

Slavkovský les, Podhorní vrch, basalt, 840m XL

Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

Žernovník, hill Sepuska, granite, 705m XL

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.200 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

hill Kozelka near Nečtiny, basalt, 650m

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadki; piaski skały; także uprawiany i dziczejący.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · wysokość 10-20 cm · kwitnienie: 7-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba bardzo sucha · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·

znalezisko 20100628.9.sm - Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity); Pogórze Orlickie, Czermna

6f · 20100628.9.sm
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pogórze Orlickie, Czermna/

znalezisko 20090517.3.js - Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)

1f · 20090517.3.js
leg. Jacek Soboń

znalezisko 00010000.1.josef_jezek - Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity); Czechy

8f · 00010000.1.josef_jezek
leg. Josef Ježek
/Czechy/