atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Jovibarba hirta (L.) Opiz var. hillebrandtii (Schott) Soó

Jovibarba Jovibarba Jovibarba JovibarbaJovibarbarojownik pospolity (Jovibarba sobolifera)Jovibarba globifera ssp. allionii