atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Sempervivum cantabricum J.A. Huber [🔉 sem·per·wi·wum *]

Sempervivum Sempervivum Sempervivum SempervivumSempervivumrojnik wapienny (Sempervivum calcareum)Sempervivum charadzeae