takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Drypis spinosa L.

Drypis spinosa
22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń
Drypis spinosa
Drypis spinosa
Drypis spinosa
Drypis spinosa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.50.js - Drypis spinosa; OB Uniw. Wrocławskiego
140608-50
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #2