antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

goździcznik skalnicowy
Tunica saxifraga (L.) Scop. · Tunica saxifraga Scop.
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
copyright © by Jarosław Makowski
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
XL
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)

cechy charakterystyczne

Byliny, zwykle z dużą liczbą bogato rozgałęzionych, pokładających się łodyg, do 25cm wysokości.

space

Kwitnienie (maj)czerwiec-październik.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Uprawiana bylina ozdobna pochodząca z południa Europy. U nas także zdziczała na ciepłych, kamienistych lub piaszczystych stanowiskach, na murawach.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1859r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · do ogrodu wrzosowego · wysokość do 20 cm · kwitnienie: 6-9

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Rosette’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.1.jbs - Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy); Wrocław
jbs.1
leg. Joanna Boisse
/Wrocław/ #2
znalezisko 00010000.316.jmak - Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
jmak.316
leg. Jarosław Makowski #6