antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

goździcznik skalnicowy
Tunica saxifraga (L.) Scop. · Tunica saxifraga Scop.
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
Wrocław; copyright © by Joanna Boisse

cechy charakterystyczne

Byliny, zwykle z dużą liczbą bogato rozgałęzionych, pokładających się łodyg, do 25cm wysokości.

space

Kwitnienie (maj)czerwiec-październik.

występowanie

Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)
wystepowanie
o mapie występowania
Uprawiana bylina ozdobna pochodząca z południa Europy. U nas także zdziczała na ciepłych, kamienistych lub piaszczystych stanowiskach, na murawach.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Europa południowa i południowo-wschodnia [czas przybycia na teren Polski: 1859r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · o charakterze naturalnym

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu skalnego · do ogrodu wrzosowego · wysokość do 20 cm · kwitnienie: 6-9

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba inicjalna - skały i szczeliny skalne lub gleba kamienista, żwirowa lub gleba lekka, piaszczysta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Rosette’

literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.198 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.229 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.203 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.152+138k [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.117 [9]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.272 [86.11]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.96 [11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.772 [17]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.226 [150.1]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 06.04.2016 · powstała/was created 20.03.2007

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Petrorhagia_saxifraga.htm"> Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>