fot. 110724-3751_v2 (310×836) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110724-2
pokrój podczas owocowania
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stellaria palustris (gwiazdnica błotna)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

24.07.2011, Kościerzyna Wybudowanie
copyright © by Marek Snowarski